Faaliyet Alanlarımız

Gölet, Baraj inşaatları, Kömür üst örtü Dekapaj (hafriyat ), karayolu, Agrega Üretim Tesisleri, Coal Washing Plants (Kömür Zenginleştirme Tesisleri), Madencilik faaliyetleri, Enerji (Hes) ar-ge çalışmaları.

            Firmamız; Kalker ve Marn’ın Ocaklardan Çıkartılması, İstihracı, Yüklenmesi, Nakliyesi ile Dahili Yükleme ve Nakliyesi işlerini başarıyla yapmış, aynı zamanda başlıca EÜAŞ(Elektrik Üretim A.Ş.), Afşin Elbistan B Termik Santrali, TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri), ETİ Maden İşletmeleri, YEAŞ(Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim A.Ş.), YLİ(Yeniköy Linyitleri İşletmesi), GELİ(Güney Ege Linyitleri İşletmesi) gibi birçok kurumda; Lavvar Tesisi(Kömür Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi Kurulması ve Kurulan Tesisde Kuruma Ait Kömür’ün Ocaktan çıkarılması, nakliyesi, tesisde yıkanması(Zenginleştirilmesi) ve çıkan nihai ürünün Termik Santral bunkerine beslenmesi veya işletmenin gösterdiği stoğa stoklanması, Dekapaj, Maden Üretim, Maden işlerini başarıyla tamamlamıştır.

Firmamız; Hammadde Ocaklarının İşletmeciliği–Dahili Yükleme ve Nakliye İşlerinin Yapılması, Taş Ocağı İşletmeciliği, Agrega Üretilmesi İle Alakalı Tüm Madenlerin Çıkartılması, Üretilmesi ve Fabrikalarınıza Teslimi, Her Türlü Kömür-Cevher Zenginleştirme Tesisinin Kurulumu ve Kurulan Tesislerin Çalıştırılması, Dekapaj Faaliyetleri, Her Türlü Madencilik Faaliyetleri işleriyle iştigal etmektedir.